Mokymo metodika


1. Mūsų mokymo pagrindas – skatinimas aktyviai bendrauti visų lygių grupėse;
2. darbas užsiėmimų metu yra derinamas su reguliariai atliekamais namų darbais, pilnavertiškam medžiagos įsisavinimui;
3. šiuolaikinės mokymo metodikos priemonės užtikrina visų dalyvių supratimą;
4. apibrėžiami siektini tikslai;
5. mokymas ir mokymasis yra bendras darbas siekiant užsibrėžtų tikslų;
6. aktyvaus dalyvavimo jausmas įpareigoja dalyvius;
7. teisingas ir reiklus dėstytojo požiūris, nustatantis dalyviams realius, bet pastangų reikalaujančius tikslus;
8. suteikiamos savikontrolės priemonės, nes tai patvirtina, kad dalyviai yra gerbiami;
9. dalyviai įtraukiami į procesą ir jie jaučiasi galintys atlikti užduotis savarankiškai;
10. skatinama iniciatyva pasireikšti, nes ji leidžia įvertinti save ir atsiskleisti vidiniams gebėjimams;
11. padėti dalyviams pasiekti sėkmingų rezultatų: kuo sunkiau jie pasiekiami, tuo vertingesni;
12. sėkmės įvertinimas labiau motyvuoja negu klaidų išryškinimas;
13. derinami du dalykai: dalyvavimas bendroje veikloje leidžia veikti kryptingai; paliekama kiekvienam tam tikra veiklos laisvė, kuri leidžia išmokti ir tobulėti;
14. tobulėjimas dažniausiai atitinka sugebėjimų praplėtimą.